สัมมนา DHTC BANGKOK 2023

อัพเดตความรู้ เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต DHTC BANGKOK 2023

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 หมอโบว์ หรือ พญ.ภัทรปภา ตั้งธนายงสุข ตัวแทนแพทย์จาก De Queens Clinic ได้เข้าร่วมงานสัมมนา DHTC Bangkok 2023 หรืองาน Digital Healthcare Transformation Conference งานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการแพทย์ของไทยและเกาหลี ณ ห้องประชุม Grand Hall โรงพยาบาลพระรามเก้า


งานสัมมนา “เทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพที่ล้ำหน้าสู่อนาคต และความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางการแพทย์ ระหว่างไทย - เกาหลี (Digital Healthcare Transformation Conference หรือ DHTC BANGKOK 2023)” เป็นงานสัมมนาที่จัดโดยโรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกับ 7 โรงพยาบาลชั้นนำของไทย กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, BBH Hospital, โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และโรงพบาบาลนวเวช โดยจับมือกับบริษัท เนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด" (Naver Cloud Corp.,) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของเกาหลี


ในการสัมมนาในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างไทยและเกาหลี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ให้ความรู้ และนำเสนอบทบาทของ AI ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ เช่น การใช้ AI ทำนายโรคจากข้อมูลทางพันธุกรรม การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ การรักษาที่ขับเคลื่อนด้วย Big Data ฯ โดยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์และขับเคลื่อนการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปในอนาคต