เส้นเลือดขอด รักษาแล้วหายขาดมั้ย!?

เส้นเลือดขอด รักษาแล้วหายขาดมั้ย!?

เส้นเลือดขอด คืออะไร?

เส้นเลือดขอดเกิดจากโรคหลอดเลือดดำชั้นตื้นบกพร่องเรื้อรัง ซึ่งทำให้หลอดเลือดดำบริเวณใกล้ผิวหนังขยายตัวผิดปกติ และเห็นเป็นเส้นเลือดขอดโป่งพองสีเขียวคล้ำ โดยจุดที่มักเกิดบ่อยที่สุดคือบริเวณขา ซึ่งทำให้ผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอดรู้สึกไม่มั่นใจและมีความเจ็บปวด


เส้นเลือดขอดเกิดจากอะไร?

การนั่งหรือยืนนาน ๆ โดยไม่เปลี่ยนท่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเส้นเลือดขอดค่ะ เนื่องจากการยืนหรือนั่งนานโดยไม่เปลี่ยนท่า ทำให้เลือดที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงบริเวณขา ไม่สามารถไหลกลับขึ้นไปสู่หัวใจได้สะดวก ทำให้หลอดเลือดดำที่ขามีแรงดันในผนังเส้นเลือดดำมากขึ้น ประกอบกับความเสื่อมของลิ้นเปิดปิดในเส้นเลือดดำที่ขาเสื่อม ทำให้เลือดดำคั่งค้างในหลอดส่วนปลาย ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดดำที่ชั้นผิวหนังเกิดการขยายตัวผิดปกติ และกลายเป็น “เส้นเลือดขอด” ในที่สุดค่ะ


ปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอด

1. การยืนหรือเดินนาน ๆ โดยไม่พักผ่อนหรือเปลี่ยนท่าทำให้เลือดคั่งอยู่ในหลอดเลือดส่วนปลาย และผนังหลอดเลือดดำขยายตัวผิดปกติ ทำให้เกิดเส้นเลือดขอด

2. กรรมพันธุ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดขอด

3. อายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของลิ้นในหลอดเลือดดำลดน้อยลง

4. ฮอร์โมนเพศ ซึ่งเพศหญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศชายเนื่องจากผลของฮอร์โมนเพศหญิงโดยตรง

5. มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ทำให้เลือดหมุนเวียนได้ไม่สะดวก

6. การกระทบกระแทกหรือการกดทับ เช่น นั่งไขว่ห้าง ทำให้เลือดหมุนเวียนไม่สะดวก

7. การใส่รองเท้าส้นสูง ทำให้เลือดหมุนเวียนได้ไม่ดี


อาการของเส้นเลือดขอด

● มีเส้นเลือดโป่งพองสีเขียวคล้ำ คดไปมาเกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อกดดูจะรู้สึกเจ็บและตึงบริเวณที่เป็น

● รายที่เป็นหนัก มีอาการปวดขาและบวมที่เท้า เนื่องจากปริมาณของเลือดและน้ำเหลือง ไปคั่งบริเวณขาและเท้ามากกว่าคนปกติ เป็นตะคริวในตอนกลางคืน และรู้สึกคันที่ผิวหนังบริเวณนั้น

● มักพบในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 40 -50 ปี ผู้สูงอายุ คนอ้วน และหญิงมีครรภ์


การรักษาเส้นเลือดขอด

การรักษาเส้นเลือดขอดมีอยู่หลายวิธี ดังนี้

● การสวมถุงน่องยาวสำหรับเส้นเลือดขอด (compression stockings): เป็นการสวมถุงน่องที่ช่วยบีบตัวหรือกดทับบริเวณขา เพื่อช่วยให้เลือดไหลกลับไปสู่หัวใจได้อย่างถูกต้อง

● การผ่าตัด (surgery): เป็นวิธีการรักษาที่ใช้ในกรณีที่การใช้ยาและการสวมถุงน่องยาวไม่ได้ผล หรือโรคมีความรุนแรงมากขึ้น

● การฉีดยาสลายเส้นเลือดขอด (Endovascular thrombolysis) เป็นการใช้ยาเพื่อสลายเส้นเลือดขอดที่ไม่สามารถใช้การได้ โดยเฉพาะเส้นเลือดขนาดเล็กที่มีการอุดตัน การฉีดยานี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวาย อัมพาต หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของหลอดเลือด


การรักษาเส้นเลือดขอดที่ De Queens Clinic

  De Queens Clinic มีขั้นตอนการรักษาเส้นเลือดขอด โดยการใช้เข็มขนาดเล็กฉีดโฟมเข้าไปในหลอดเลือดดำ โดยโฟมจะช่วยทำให้เส้นเลือดขอดเกิดแผลเป็นและตีบลง ซึ่งจะทำให้เลือดไหลไปยังหลอดเลือดที่ดีกว่า และเส้นเลือดขอดที่ตีบลงจะค่อย ๆ สลายไปเอง หลังการรักษาจะต้องสวมถุงน่องเส้นเลือดขอด 1 - 3 สัปดาห์และรอยช้ำตรงตำแหน่งที่ฉีดจะหายไปเองภายใน 2 - 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ ทั้งนี้ การรักษาเส้นเลือดขอดที่ De Queens Clinic จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดสลายเส้นเลือดขอดคอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการรักษาค่ะ


เส้นเลือดขอด รักษาแล้วหายขาดไหม?

การรักษาเส้นเลือดขอดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ และวิธีการรักษาที่ใช้ หากเส้นเลือดขอดไม่รุนแรงมาก อาจใช้การทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น เช่น การออกกำลังกาย การใช้ถุงน่องเส้นเลือดขอด หรือการใช้ยาลดความแข็งกระด้างของเส้นเลือด แต่ถ้าเส้นเลือดขอดรุนแรงมาก อาจจำเป็นต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การฉีดสารสลายเส้นเลือดขอด หรือการผ่าตัด เพื่อเอาเส้นเลือดขอดออกจากหลอดเลือด การรักษาเส้นเลือดขอดสามารถทำให้อาการหายได้ แต่จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเส้นเลือดขอดและวิธีการรักษาที่ใช้ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาข้อมูลและคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาเส้นเลือดขอด นอกจากนี้ เส้นเลือดขอดสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ หากดูแล ป้องกันไม่ดี หรือยังคงใช้ชีวิตประจำวันเช่นเดิม เช่น ยืนนาน นั่งนาน โดยที่ไม่ขยับร่างกายนั่นเองค่ะ


การป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอด

การป้องกันและบรรเทาการเกิดเส้นเลือดขอดสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

● หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งเฉย ๆ เป็นเวลานาน ๆ เพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี

● ออกกำลังกายตามสภาพอายุ ให้ร่างกายสูบฉีดเลือด ระบบเลือดไหลเวียนได้ดี แต่ต้องไม่ถึงขีดจำกัดที่จะทำให้ร่างกายเหนื่อยมาก

● ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

● ยกขาสูงกว่าระดับหัวใจในเวลาพัก เช่น ในช่วงการผ่อนคลาย หรือหาช่วงเวลาว่าง ๆ และห้ามสวมรองเท้าส้นสูงหรือใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ได้

● ควรมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจหาอาการเส้นเลือดขอดได้ทันที และควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการผิดปกติ


รักษาเส้นเลือดขอดที่ De Queens Clinic ดีอย่างไร?

          De Queens Clinic เป็นคลินิกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในการรักษาเส้นเลือดขอด ด้วยวิธีการฉีดโฟมเยอรมันที่ไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านการฉีดสลายเส้นเลือดขอด ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ปลอดภัย และช่วยลดการคั่งของเลือด ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดคั่งใหม่ และทำให้ผิวเรียบเนียนกลับมามั่นใจได้อีกครั้ง 

          การรักษาด้วยวิธีการฉีดโฟมเยอรมันจะช่วยให้หลอดเลือดที่โป่งพองยุบลงและจางหายไปในเวลาสั้น ๆ เพียง 2-3 สัปดาห์ และทำให้เส้นเลือดฝ่อและตีบลงในที่สุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและมีผลการรักษาที่ดีในระยะยาว

ดังนั้น De Queens Clinic เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาเส้นเลือดขอดโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษาเส้นเลือดขอด

          สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเส้นเลือดขอด ต้องการรับคำปรึกษาหรือสนใจบริการรักษาเส้นเลือดขอด ท่านสามารถเข้ารับบริการรักษาเส้นเลือดขอดชลบุรี หรือรักษาเส้นเลือดขอดเพชรบุรี ที่ De Queens Clinic เลือกสาขาที่ท่านสะดวกรับบริการ หรือทักเข้ามาปรึกษาปัญหาได้ที่ Line: @dequeensclinic ค่ะ