Ultra Deep

Ultra Deep

เป็นเทคนิคการผลักยาผ่านเซลล์ผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว และปริมาณ มากกว่าการทาครีม หรือทายาปกติ โดยใช้คลื่นเหนือเสียง (ultra sound wave) ความถี่สูง 1 MHz เป็นตัวผลักยา หรือวิตามิน การผลักยาด้วยวิธีนี้ ทำให้ยาซึมผ่านผิวได้มาก และรวดเร็วกว่า การทายาหรือทาครีม


ผิวจะใส และชุ่มชื้น นุ่มนวลขึ้นด้วย นอกจากนั้นแล้ว คลื่น ultra sound ยังจะทำให้เกิด การนวดเล็กๆ ภายในผิวระดับเซลล์ ด้วย ทำให้มีการไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น เซลล์ผิวจึงได้อาหาร มาเลี้ยงมากขึ้น และเพิ่มการขับของเสีย ออกจากเซลล์ทางระบบ น้ำเหลือง ผิวจึงนุ่มเนียน และสดใส ดูอ่อนเยาว์ มากยิ่งขึ้น